top of page

AUTHENTIC MOVEMENT - jouw lichaam is een rivier

Vele jaren terug, echt vele jaren terug, schreef ik het onderstaand gedicht. Ik had reeds enkele jaren zen meditatie beoefend, maar had nog niet van Authentic Movement gehoord.


jouw lichaam is een rivier

duik erin

zacht en met de stroom mee

wees gewaar

in resonantie met wat is

zink en daal neer

tot in het diepst van jouw cellen

wees stil

in volle aanwezigheid

kom dan terug en vertel het mij

ik luister


Bij het hervinden en herlezen viel me op dat dit gedicht ook heel erg aansluit bij de innerlijke houding en de setting van Authentic Movement. Vooral ook door de twee laatste zinnetjes die verwijzen naar de aanwezigheid van een Silent Witness die vertrouwen geeft, zo van: 'Ja, ga maar, vertrouw het maar, ..., en, ik ben er, ik luister.' Het is zij die hier in dit gedicht spreekt, een aanmoediging geeft, richtlijn, een uitnodiging om zélf als Mover, als water, van binnenuit gewaar te zijn van wat leeft en in beweging is, zonder angst.


Dit vraagt vertrouwen, bereidheid en een open houding. En zoals Barry Stevens deze titel aan haar boek gaf:


Don't Push the river

(it flows by itself)Zoals een rivier stroomt en luistert naar haar eigen stromen. De rivier vertrouwt haar eigen beweging. Moge ook jij, in verwondering, bij je eigen levensstroom ten volle aanwezig zijn.

Een veilige bedding


Een bedding geven, zoals een rivier een bedding geeft opdat het water kan stromen. De bedding is het stromende water niet. Samen vormen ze wel de rivier. Ze zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden. Ze co-creëren mekaar.


All of us, from the cradle to the grave, are happiest when life is organised as a series of excursions, long or short, from the secure base provided by our attachement figures. (Bowlby, 1988a, uit John Bowlby and Attachement Theory, by Jeremy Holmes)

In Authentic Movement wordt een bedding gevormd door een Silent Witness zittend langs de rand van een open ruimte waar een Mover zich in begeeft en beweegt. Je in stilte met jezelf verbinden. In stilte en in de open ruimte met mekaar verbonden zijn. Deze setting biedt een veilige bedding waarbinnen onze levensbehoefte om zich zonder oordeel gezien te weten, door een veilige ander én door zichzelf, zich verder kan ontwikkelen en zo helend werkzaam kan zijn.


Wat bracht Authentic Movement voor jou, tot nog toe?" AM bracht voor mij levenswijsheid ... Wat ik voel is er. Het helpt me om gewaarwordingen, en gevoelens in de juiste context te plaatsen zodat ik er verder mee kan. aanvaarden dat het zo is, maar niet beperkend in wie ik ben." (deelnemer Els. L)


Twee Engelse woorden


Authentic wordt naar het Nederlands vertaald en begrepen als authentiek, echt, waar, waarachtig, geloofwaardig, oprecht, van onbetwiste oorsprong, ...


En Movement staat voor beweging, verandering, ontwikkeling, opwelling, voortgang, ...


Je kan vervolgens combinaties maken en dan krijgen we iets als: authentiek ontwikkelen, echt veranderen, geloofwaardig bewegen, oprechte opwelling, ware voortgang, ...


Authentic Movement sluit dit allemaal in.


Authentic Movement is een weg van bewegen

naar een 'zijn' zoals je oorspronkelijk bedoelt bent. Een helende weg.om de verbinding met jezelf te herstellen en te verdiepen

en meer in voeling te komen met wat jou innerlijke beweegt

om je lichaamsbewustzijn en lichaamsgevoel te verruimen

om je zelfvertrouwen, zelfwaarde en zelfliefde te bevorderen

om je creativiteit te ontwikkelen en uit te drukken

om een belichaamde spiritualiteit vorm te geven


Authentic Movement is een weg van vertrouwen

in het je laten omvormen van binnenuit

vanuit een steeds vernieuwde bereidheid

om in alle openheid en nieuwsgierigheid

naar dat wat leeft in jou te luisteren

en dit zonder oordeel naar jezelf toe

te ontvangen en in beweging te laten ontvouwen

op weg naar een meer authentiek en transparanter Zelf(Els Soetaert)

 

Hoe beschrijf je wat niet in woorden te pakken is? Dit schrijven is geen betrachting om AUTHENTIC MOVEMENT te definiëren en vast te leggen. Omwille van de meanderende aard van dit Luisterend Bewegen, - om het snel even in andere woorden te benoemen- , kan ik enkel een bedding aanbrengen waarin ik Authentic Movement op haar eigen-aardige wijze kan laten stromen. Meanderend wens ik je te prikkelen, nieuwsgierig te maken, goesting te geven, om zelf het helende bewegingsveld van de open ruimte in te gaan :)

 

86 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page