top of page

ERVARINGS- en LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

zowel 'op het land' als 'in het warme water'

CITAAT

WANNEER 

 

Er zijn momenten in je leven dat je nog maar weinig voeling blijkt te hebben met wat leeft in je. Je voelt je minder goed in je vel zitten. Het stroomt niet meer. Je voelt je verward, moe, lusteloos, onzeker, kwaad, verdrietig, ... Je botst met jezelf, je botst met anderen.

Je gaat over jouw eigen grenzen. Je voelt je afgesneden van je eigen lijf, jouw kracht, levendigheid en creativiteit, van je eigen wel-zijn.

Je hebt een voorgevoel dat louter praten niet voldoende is, je bent altijd al lichamelijk geweest, of juist niet.

Je wenst jezelf beter te leren kennen en te verdiepen.

Je voelt de nood en de wens om verder te kijken. Je bent nieuwsgierig naar jouw proces en je bent bereid om op jezelf te reflecteren en daar tijd voor te nemen.

DAN

 

kan je bij mij terecht voor individuele therapeutische begeleiding waar jij je, in een wisselwerking van gesprek, beweging en gewaarzijn, psycho-educatie, Guided Drawing en zelfexpressie, je-zelf kan ont-wikkelen. Kortom, ik werk vanuit somatische hoek, met oog voor stress en trauma release en zelf-regulatie. Hiervoor verzorg ik een context waar jij je gehoord, gezien en gesteund mag voelen.

WANT

onderzoeken waar belichamingsprocessen een belangrijke plaats krijgen, tonen aan dat mensen zich beter in hun vel voelen, meer (zelf)vertrouwen, en rust ervaren. Het is via lichamelijke processen dat trauma gerelateerde stress en de psychisch-sociale moeilijkheden die hier dikwijls mee gepaard gaan eindelijk een uitweg kunnen vinden. Zo vind je hernieuwde innerlijke rust en ruimte om zo anders dan voorheen jouw leven aan te gaan.

Belichaamd bewustzijn geeft je de mogelijkheid gevoelens te hanteren, geeft toegang tot jouw levendigheid, nieuwsgierigheid en spel. Het is de grond voor het ervaren van identiteit, zelfvertrouwen en zelfwaarde.

INTEGRATIEF SOMATISCHE THERAPIE           dans- en bewegingstherapie

HOE

We gaan oordeelloos aandacht geven aan jouw verhaal, -jouw lichamelijk verhaal-, aan de sensaties, gedachten, beelden, stemmingen, emoties en bewegingen die je in jezelf ervaart. Ik nodig je uit om stil te staan bij wat jouw lichaam jou vertelt en hoe het zich wil en kan uitdrukken, van binnenuit. Dit vindt plaats in een context waar jij je gehoord, gezien en gesteund mag voelen. In een veilig kader waarin een wisselwerking ontstaat tussen luisteren, gespiegeld worden, spreken en gehoord worden, waar bewegen, voelen, en gewaarzijn een belangrijke rol spelen, en waar creatieve expressie ruimte krijgt, zal je jezelf ont-wikkelen.

WAT

Je zult gaandeweg meer inzicht verwerven in jouw overlevingspatronen, je grenzen leren kennen en respecteren, alsook je krachtbronnen. En je zult deze leren aanspreken en vertrouwen om zo te komen tot een meer geïntegreerd, vrijelijk, zelfregulerend zelf, en je zult gaandeweg jezelf ervaren als een 'goed genoeg' persoon.

prijs in de praktijk bij Ronse: 60€/1u10min

> voor het maken van een afspraak en de betalingsmogelijkheden, vind je alle info onderaan

PA302313.jpeg
PA302393_edited.jpg

INTEGRATIEF AQUATISCHE THERAPIE

WANNEER

De ingang om voor Integratief Aquatische Therapie te kiezen kan dezelfde zijn als voor een begeleiding in een gewone praktijksetting (op het land). En de idee om proceswerk in de context van het warme water (33°) te doen trekt je aan. Daarnaast kunnen thema's die tijdens de begeleiding in de praktijkruimte naar voor komen, in het warme water, nét die nodige zet krijgen of beter uitgelicht worden, aangezien de specifieke kwaliteit en connotatie van het warme water die hiertoe uitnodigt (vb. pre-peri-, en postnatale periode)(*). In onderling overleg kan hiervoor gekozen worden.

HOE en WAT

De begeleiding gebeurt nu in warm water. Naast verbale uitwisseling, bewegingsexploratie en expressie, zal je ook met behulp van enkele drijfmiddelen en mijn ondersteuning in het water geleid en begeleid worden. Het water functioneert nu als een belangrijke bijkomende 'support'. Bovendien kan je nu ook andere kwaliteiten van bewegen ontdekken aangezien de zwaartekracht wegvalt. Spanningen in het lijf kunnen ont-winden en los-laten. Dit kan vervolgens overvloeien naar het loslaten van belastende emoties die op hun beurt de ruimte krijgen en erkent kunnen worden en op diverse wijzen verder geëxploreerd in interactie met het water en de therapeut. Omarmen van wat in jou leeft is reeds een stap in duurzaam helen, maar niet altijd de laatste. Je kan dan jouw proces verder zetten om dieper in te gaan op de specifieke thema's en noden die tijdens de eerste sessies aan bod kwamen.

prijs vanaf 1/01/2024: 90€   (badhuur inbegrepen, sessieduur 1u)    

> voor het maken van een afspraak en de betalingsmogelijkheden vind je alle info onderaan

CONTACT

bottom of page