ERVARINGS- en LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

zowel 'op het land' als 'in het warme water'

Scroll Down

Tijdens deze Corona tijd hoef je je niet af te sluiten voor therapie. Het kan een overweldigende periode zijn en meer stress opwekken dan dat je lichaam het aankan en jij er een weg in vindt. Ik werk in veilige omstandigheden, rekening houdend met de Coronamaatregelen !

WANNEER 

 

Er zijn momenten in je leven dat je nog maar weinig voeling blijkt te hebben met wat leeft in je. Je voelt je minder goed in je vel zitten. Het stroomt niet meer. Je voelt je verward, moe, lusteloos, onzeker, kwaad, verdrietig, ... Je botst met jezelf, je botst met anderen.

Je gaat over jouw eigen grenzen. Je voelt je afgesneden van je eigen lijf, jouw kracht, levendigheid en creativiteit, van je eigen wel-zijn.

Je hebt een voorgevoel dat louter praten niet voldoende is, je bent altijd al lichamelijk geweest, of juist niet.

Je wenst jezelf beter te leren kennen en te verdiepen.

Je voelt de nood en de wens om verder te kijken. Je bent nieuwsgierig naar jouw proces en je bent bereid om op jezelf te reflecteren en daar tijd voor te nemen.

DAN

 

kan je bij mij terecht voor individuele therapeutische begeleiding waar jij je, in een wisselwerking van gesprek, beweging en gewaarzijn, psycho-educatie, Guided Drawing en zelfexpressie, je-zelf kan ont-wikkelen. Kortom, ik werk vanuit somatische hoek, met oog voor stress en trauma release en zelf-regulatie. Hiervoor verzorg ik een context waar jij je gehoord, gezien en gesteund mag voelen.

WANT

onderzoeken waar belichamingsprocessen een belangrijke plaats krijgen, tonen aan dat mensen zich beter in hun vel voelen, meer (zelf)vertrouwen, en rust ervaren.

Het is via lichamelijke processen dat trauma gerelateerde stress en de psychisch-sociale moeilijkheden die hier dikwijls mee gepaard gaan eindelijk een uitweg kunnen vinden. Zo vind je hernieuwde innerlijke rust en ruimte om zo anders dan voorheen jouw leven aan te gaan.

Belichaamd bewustzijn geeft je de mogelijkheid gevoelens te hanteren, geeft toegang tot jouw levendigheid, nieuwsgierigheid en spel. Het is de grond voor het ervaren van identiteit, zelfvertrouwen en zelfwaarde.

mocht je een probleem ondervinden om de tijden te openen laat dit me gerust weten

lees ook de annulatievoorwaarden onderaan

INTEGRATIEF SOMATISCHE THERAPIE > nu ook via SKYPE

DANS- en BEWEGINGSTHERAPIE

HOE

We gaan oordeelloos aandacht geven aan jouw verhaal, -jouw lichamelijk verhaal-, aan de sensaties, gedachten, beelden, stemmingen, emoties en bewegingen die je in jezelf ervaart. Ik nodig je uit om stil te staan bij wat jouw lichaam jou vertelt en hoe het zich wil en kan uitdrukken, van binnenuit. Dit vindt plaats in een context waar jij je gehoord, gezien en gesteund mag voelen. In een veilig kader waarin een wisselwerking ontstaat tussen luisteren, gespiegeld worden, spreken en gehoord worden, waar bewegen, voelen, en gewaarzijn een belangrijke rol spelen, en waar creatieve expressie ruimte krijgt, zal je jezelf ont-wikkelen.

WAT

Je zult gaandeweg meer inzicht verwerven in jouw overlevingspatronen, je grenzen leren kennen en respecteren, alsook je krachtbronnen. En je zult deze leren aanspreken en vertrouwen om zo te komen tot een meer geïntegreerd, vrijelijk, zelfregulerend zelf, en je zult gaandeweg jezelf ervaren als een 'goed genoeg' persoon.

PRIJSKAARTJE:!!! vanaf 1 augustus 2021 werk ik met een SLIDING SCALE

met als basisprijs van 60€/1u10min

50€ - basisprijs 60€ - 70€       

> voor het maken van een afspraak vind je alle info onderaan

PRIJSKAARTJE SKYPESESSIE: !!! vanaf 1 augustus 2021: 50€/uur

maak eerst een telefonsiche afspraak, ik zend jou een zoomlink door, jij betaalt vervolgens eerst het bedrag via overschrijving (zie rekeningnr onderaan), en op afgesproken dag en tijd zoom je in (geen zoomintsallatie nodig)

NIEUW > GUIDED DRAWING®

Haptisch Beeldende Therapie - Ritmisch Bilateraal Tekenen

een vorm van SENSORIMOTOR ART THERAPY

WANNEER 

Ben je iemand die graag met de handen werkt, met kleur, pastelkrijt- en vingerverf, of vind je dat net een uitdaging, dan is het mogelijk om een sessie GUIDED DRAWING® aan te vangen. Jouw thema/hulpvraag kan dezelfde zijn als in een andere therapievorm.

HOE en WAT

Dit Ritmisch Bilateraal Tekenen (wanneer mogelijk met de ogen gesloten, zoals bij Authentic Movement) maakt onderdeel uit van Sensorimotor Art Therapy, wat ook een Integratief Somatisch gerichte therapievorm is. Het werkt lichaamsgericht en is eveneens (zoals mijn andere therapievormen) een stress- en trauma geïnformeerde therapie. In deze Haptisch Beeldende Therapievorm, leer je luisteren naar jouw 'felt sense' die als jouw innerlijke gids jouw handen en armen begeleiden in een niet-beeldend, niet-figuratief tekenen. Je zal leren invoelen in wat er in jou vast zit en wat er in jou in beweging is. Dit geef je weer via een ritmisch bilateraal (met beide handen) tekenen (beweging op papier). 

De begeleiding en het doorlopen van jouw persoonlijk proces gebeurt via het papier en jouw tekenen. Het louter vertellen van jouw verhaal is hier van ondergeschikt belang. Dit is een therapievorm waar weinig woorden mogelijk zijn. Niet het WAT, maar het HOE je expressie geeft via het tekenen, en de beleving en resonantie van jouw tekenen komt op de voorgrond. Hierbij zal je ook meer inzicht in jezelf krijgen, meer mogelijkheid om jezelf te reguleren ontdekken, alsook oude destructieve denkpatronen omvormen tot constructieve aannames en zo je zelfwaarde hervinden. Belastende emoties zullen op hun beurt de ruimte krijgen en erkent kunnen worden. Omarmen van wat in jou leeft is hierin een eerste stap. Vervolgens zal je bijna massagegewijs jouw spanning en stress die hierbij aansluiten wegtekenen om zo tot een ruimer innerlijke balans te komen. Ik begeleid je hier graag, wanneer nodig, met bijkomende psycho-educatie en interventies die jou ondersteunen om jouw zelfregulatie en Zelf ontdekking en erkenning te verruimen.

PRIJSKAARTJE: !!! vanaf 1 augustus werk ik met een SLIDING SCALE

met als basisprijs van 60€/1u10min

50€ - basisprijs 60€ - 70€       

> voor het maken van een afspraak vind je alle info onderaan

WIN_20200617_11_19_02_Pro_Moment_edited.
PA302313.jpeg
PA302393_edited.jpg

INTEGRATIEF AQUATISCHE THERAPIE

WANNEER

De ingang om voor Integratief Aquatische Therapie te kiezen kan dezelfde zijn als voor een begeleiding in een gewone praktijksetting (op het land). En de idee om proceswerk in de context van het warme water (33°) te doen trekt je aan. Daarnaast kunnen thema's die tijdens de begeleiding in de praktijkruimte naar voor komen, in het warme water, nét die nodige zet krijgen of beter uitgelicht worden, aangezien de specifieke kwaliteit en connotatie van het warme water die hiertoe uitnodigt (vb. pre-peri-, en postnatale periode)(*). In onderling overleg kan hiervoor gekozen worden.

HOE en WAT

De begeleiding gebeurt nu in warm water. Naast verbale uitwisseling, bewegingsexploratie en expressie, zal je ook met behulp van enkele drijfmiddelen en mijn ondersteuning in het water geleid en begeleid worden. Het water functioneert nu als een belangrijke bijkomende 'support'. Bovendien kan je nu ook andere kwaliteiten van bewegen ontdekken aangezien de zwaartekracht wegvalt. Spanningen in het lijf kunnen ont-winden en los-laten. Dit kan vervolgens overvloeien naar het loslaten van belastende emoties die op hun beurt de ruimte krijgen en erkent kunnen worden en op diverse wijzen verder geëxploreerd in interactie met het water en de therapeut. Omarmen van wat in jou leeft is reeds een stap in duurzaam helen, maar niet altijd de laatste. Je kan dan jouw proces verder zetten om dieper in te gaan op de specifieke thema's en noden die tijdens de eerste sessies aan bod kwamen.

PRIJSKAARTJE: !!! vanaf 1 augustus werk ik met een SLIDING SCALE

met als basisprijs van 80€/uur (badhuur inbegrepen, sessie van 1 uur)

basisprijs 80€ - 90€       

> voor het maken van een afspraak vind je alle info onderaan

CONTACT