top of page

INTEGRATIEF
AUQATISCHE THERAPIE
& CRANIO in water / WATSU®
'relaxatie & therapie in de context van warm water'

PA302333.jpeg

Cranio in water / Watsu® / Healing Dance®

Cranio in Water/Watsu/Healing Dance wordt aangeboden ter relaxatie nabij Ronse. Cranio in Water is aangewezen bij overmatige stress, burn-out, fibromyalgie, CVS, andere chronische pijnen, ... en kan ook een ingang zijn tot verdere therapie/begeleiding 'in het water' (Integratief Aquatische Therapie -IAT) of 'op het land' (Integratief Somatische Therapie - IST/DBT).

In het water bewegen we anders dan op het droge. Doordat het water ons lichaam langs alle kanten omringt en draagt, en de zwaartekracht wegvalt, zijn andere bewegingen mogelijk dan op het land. Vanuit diepe ontspanning kunnen (oude) spanningen ontwinden en zo de ruimte krijgen zich uit te drukken en los te laten.

Niet voor niets wordt water als hét helende element beschouwd in diverse culturen, alsook is het bekend een pijnverminderend en stressreducerend effect te hebben.

In combinatie met Healing Dance Below kan ik je ook onder water voeren (met een neusklem uiteraard). Je ervaart nog meer de drie-dimensionaltiteit van bewegen en de gewichtsloosheid. Een unieke ervaring. Je kan hiervoor kiezen, maar dit hoeft niet.

Soms kan het lichaam reeds loslaten, maar de 'psyche' nog niet, of omgekeerd. Soms kan 'iets' (weerstand, angst, boosheid, verdriet, een aanname, ... ) niet loslaten aangezien het nog niet echt gezien, erkend, doorvoeld, doorwerkt en geïntegreerd werd. Een traject van Integratief Somatische Therapie en/of in combinatie met INTEGRATIEF AQUATISCHE THERAPIE kan dan in aanmerking komen na overleg. Lees verder hieronder.

> in zwembad Atlantid bij Ronse

PRIJS: 90€ (badhuur inbegrepen, sessie van 1u, 1u20 met omkleden inbegrepen))

       

> voor het maken van een afspraak en de betaalmogelijkheden vind je alle info onderaan

WANNEER

De ingang om voor Integratief Aquatische Therapie te kiezen kan dezelfde zijn als voor een begeleiding in een gewone praktijksetting (op het land). En de idee om proceswerk in de context van het warme water (33°) te doen trekt je aan. Daarnaast kunnen thema's die tijdens de begeleiding in de praktijkruimte naar voor komen, in het warme water, nét die nodige zet krijgen of beter uitgelicht worden, aangezien de specifieke kwaliteit en connotatie van het warme water die hiertoe uitnodigt (vb. pre-peri-, en postnatale periode)(*). In onderling overleg kan hiervoor gekozen worden.

HOE en WAT

De begeleiding gebeurt nu in warm water. Naast verbale uitwisseling, bewegingsexploratie en expressie, zal je ook met behulp van enkele drijfmiddelen en mijn ondersteuning in het water geleid en begeleid worden. Het water functioneert nu als een belangrijke bijkomende 'support'. Bovendien kan je nu ook andere kwaliteiten van bewegen ontdekken aangezien de zwaartekracht wegvalt. Spanningen in het lijf kunnen ont-winden en los-laten. Dit kan vervolgens overvloeien naar het loslaten van belastende emoties die op hun beurt de ruimte krijgen en erkent kunnen worden en op diverse wijzen verder geëxploreerd in interactie met het water en de therapeut. Omarmen van wat in jou leeft is reeds een stap in duurzaam helen, maar niet altijd de laatste. Je kan dan jouw proces verder zetten om dieper in te gaan op de specifieke thema's en noden die tijdens de eerste sessies aan bod kwamen.

> in zwembad Atlantid bij Ronse

PRIJS: 90€ (badhuur inbegrepen, sessie van 1u, 1u20 met omkleden inbegrepen)

       

> voor het maken van een afspraak en de betaalmogelijkheden vind je alle info onderaan

PA302313.jpeg

CONTACT

bottom of page