top of page

BABY en ouders

We have the know-how you need.

Scroll Down

CITAAT

AQUABABY =

 

is het samengaan van watergewenning en aquacranio/aquatherapie voor babies (vanaf 3 maand tot 1 jaar)

Hierbij werk ik vanuit een pre- en postnatale stress/traumatische achtergrond, waarbij ik in een privésetting met baby/mama/ en of papa in het water ga.

We luisteren empatisch naar en maken ruimte voor baby's pre- en geboorteverhaal.

aquababy van 3 maand tot 1 jaar

De babies hebben een zwempamper aan om in het water te gaan !

prijszetting: 40€/sessie (badhuur inbegrepen, zwembadruimte ter beschikking voor 40 min. omkleden inbegrepen)

WATERGEWENNING + BABYTHERAPIE 

Het vruchtwater is onze eerste levensomgeving. In dit warmwatermilieu maken wij onze allereerste bewegingen !

Samen met papa en mama in het water vertoeven en bewegen, mijn ervaringswereld verruimen en gevoel krijgen van het water, vertrouwen ontwikkelen in het water en op ontdekkingsreis gaan, samen zwemmen, onder water gaan, genieten, ...

Het gevoel van veiligheid van de baby wordt versterkt door een correcte manier van aanmoedigen en vasthouden gebaseerd op de haptonomische benadering van de mens. Uit respect voor het ontwikkelingsritme van de baby wordt er niet naar resultaten gestreefd maar naar een sfeer van liefde, vertrouwen en geborgenheid.

 

Een kwalitatief samen zijn van mama, baby en/of papa zorgt voor onvergetelijke momenten !

Als we stress, trauma of een shock ervaren, in om het even welk stadium van het leven, maar zeker tijdens de pre, peri- en postnatale periode, kan dat gevolgen hebben voor ons (sociaal) welzijn tijdens ons verdere leven. Deze periode kan voor de baby (en ook de moeder, en vader) reeds een uitdagende periode zijn. 

 

Het goede nieuws is dat deze moeilijkere start en welbevinden kan hersteld worden in bijzijn van mama en/of papa. 

Vanuit mijn persoonlijke belangstelling en mijn opleiding in pre-, peri- en postnatale psychologie en bewegingsontwikkeling, stress, shock en trauma-release (o.a. via Integrative Somatic & Aquatic Therapy bij David Sawyer), cranio voor babies en haptonomie, en mijn vele jaren praktijk met werken met babies in het water, hoop ik met het aanbieden van BABYTHERAPIE een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling, en meer evenwichtige groei van babies en hun relatie met de wereld, met hun ouders. Graag begeleid ik jullie hier in.

vervolg BABY WATERGEWENNING

Aan de basis van de watergewenning ligt het leren bewegen in de ruimte en het stimuleren van de psychomotorische ontwikkeling van het kind. Watergewenning stelt zich tot doel baby's vertrouwd te maken met water. Het kind beweegt spontaan en instinctief in het water. Uit respect voor het ontwikkelingsritme van het kind worden geen oefenschema's opgelegd. Belangrijk is, is dat het kind plezier heeft (of krijgt) in het water, het water op een positieve manier ervaart en ontmoet. 

Een baby is een levend wezentje met een eigen wil, een eigen levensritme, een eigen ont-wikkeling. Een bevestigend contact aanbieden, in alle openheid en zonder angst, maakt een wezenlijk verschil uit voor de ontplooiing van jouw kind en de ontplooiing van de relatie met jouw kind!  Hoe jouw baby echt de gelegenheid bieden zichzelf ten volle te mogen ont-dekken in het wonderbaarlijk warme watermilieu maakt net deze introductielessen enig in zijn soort !

 

Water heeft hoofdzakelijk een stimulerend effect op de baby, én soms is het water ook een ruimte waarin de baby zich de baarmoederlijke ruimte herinnert, alsook elementen van zijn eigen geboorte. Komt dit duidelijker aan de oppervlakte tijdens de watergewenning dan kunje als ouder ook opteren om het pure watergewennen te laten verglijden naar en samengaan met babytherapie (in het water of op het land). Meer info hierover onder het item babytherapie.

vervolg BABYTHERAPIE

Ingrijpende gebeurtenissen, alsook vroege medische interventies en andere overweldigende ervaringen kunnen wel degelijk een grote impact hebben op de ontwikkeling en het stresssysteem van de baby (en de moeder). Dit heeft effect op het welbevinden en de (bewegings)ontwikkeling van de baby, alsook in haar/zijn interactie en hechtingsproces, lichamelijke en geestelijke en psychosociale ontwikkeling.

 

Door pre-verbale somatische begeleiding van de baby en het ondersteunen van ouders tijdens het verwerken van overweldigende pre- en postnatale geboorte- en andere ervaringen, is het mogelijk dat klachten verdwijnen en de verloren verbinding weer hersteld wordt. Het leidt tot betere afstemming en zorg. Het vroeg onderkennen van dergelijke problemen geeft de baby en de zorgverstrekkers de mogelijkheid deze moeilijke periode en de gevolgen ervan te helen. 

babytherapie tot 1 jaar: 40€/40 min (minstens samen met de mama, graag ook met papa) (in therapieruimte of in het water)

CONTACT

bottom of page